Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Cooperación Territorial Europea

Subdirectora General: María del Carmen Hernández Martín

Helbidea

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 00 68

Eginkizunak

Datozen paragrafoetan zehazten diren eginkizunak izango ditu, Europako Lurralde Lankidetzaren programa operatiboei, Auzotasun-baliabidearen mugaz gaindiko lankidetzaren kudeaketari, Europako Esparru Ekonomikoko Finantza-baliabideari, eta esleitzen zaizkion bestelako funtsei dagokienez:

 • Europako erregelamenduei jarraituz, Espainiari dagozkionak FEDER funtsari, Bidezko Iragaterako Funtsari, Europako Lurralde Lankidetzari, Kohesio Funtsari, Auzotasun-baliabideari eta esleitzen zaizkion bestelako funtsei dagokienez.
 • Europako erregelamenduei jarraituz, Kudeaketarako Agintaritzari edo FEDER funtsak, Bidezko Iragaterako Funtsak, Europako Lurralde Lankidetzak, Kohesio Funtsak, Solidaritate Funtsak, Europako Esparru Ekonomikoko Finantza-baliabideak, Auzotasun-baliabideak, eta esleitzen zaizkion bestelako funtsek finantzatutako programa operatiboen agintaritza baliokideari dagozkionak.
 • Europako fondoekin finantzatzeko eragiketak aukeratu, eta Europako Batzordearen aurrean batera finantzatzeko gastuen adostasuna, Europako eta estatuetako araudiekin, bermatzeko sistemak ezarri.
 • FEDER-en laguntzak, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste edozein fondo kudeatzeko eta kontrolatzeko legearen eta araudiaren garapena, baita gastuak estaltzeko diru-laguntzak emateko arauak egin ere.
 • Programa operatiboen bitarteko erakundeak aukeratu, eta fondoak kudeatzeko eskumena duten bitarteko erakundeei dagozkien hitzarmenen baldintzak zehaztu.
 • FEDER funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion bestelako funtsaren erregulazioarekin lotuta dauden kontuak negoziatu Europako Batzordearekin eta bestelako erakundeekin.
 • Lurraldeko Administrazioekin lankidetzan jardun eta koordinatu, FEDER-ekin egindako egintzen kudeaketa eta jarraipenari dagokionez, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
 • Eskumena duen tokietan, Europako funtsak koordinatzen dituzten batzorde eta lantaldeetan eta beste batzorde edo organo kolegiatu batzuetan ordezkatu, eta FEDER-ekin eta esleitzen zaizkion beste funts batzuekin lotuta dauden sare tematikoak koordinatu eta bultzatu.
 • FEDER-en programa operatiboak amaitzeko eta ixteko beharrezkoak diren jarduketa guztiak burutu, Bidezko Iragaterako Funtsa, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
 • Mugaz gaindiko lankidetzaren kudeaketa Auzotasun-baliabidearen bitartez.

Europako Lurralde Lankidetzaren programen Kudeaketarako Agintaritza da, baita antzeko programena ere aurretik horrela izendatu bada edo, Europako araudian hori ezartzen bada, beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituela aztertu eta gero.

Halaber, honako paragrafo hauetan zehazten diren eginkizunak:

 • Espainiaren ikuspuntua zehaztu Europar Batasuneko Hainbat Urtetarako Finantza Markoak onesteko eta berrikusteko negoziazioei dagokienez, Kanpo-arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioak bere esparruan dituen koordinazio-eskumenei kalterik egin gabe.
 • Europar Batasuneko administrazioekin, funtsekin eta beste tresna batzuekin koordinatuta, Hitzarmenak, Estrategiak edo Markoak negoziatu, egin, ebaluatu eta berrikusi; izan ere, Akordio horiek Europako Funtsekin finantzatutako programa operatiboak prestatzeko balio dute. Eskualde Garapeneko Europako Funtsarekin (FEDER) batera finantzatutako programa operatiboak eta gainerako esku-hartzeak negoziatu, egin, programatu, antolatu, ebaluatu eta aldatu
 • Kudeatutako funtsekin zerikusia duten erregelamenduetan aurreikusitako ebaluazio-jarduerak egiten direla bermatu, lurraldeko administrazioekin koordinatuta; genero-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren, irisgarritasunaren eta garapen iraunkorraren oinarri horizontalak betetzen direla sustatu; eta gehigarritasun-printzipioa betetzen dela zaindu, bere eskumenaren menpean daudenean Europako Lurralde Lankidetzaren programen eta Auzotasun-baliabidearen mugaz gaindiko lankidetzaren kudeaketaren esparruan.