Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Certificación y Pagos

Zuzendariorde Nagusia Jerónimo Rios Boeta

Helbidea

Paseo de la Castellana, 162
28071 madrid

Telefono: 91 583 76 94

Eginkizunak

Jarraian datozen paragrafoetan zehazten diren eginkizunak beteko ditu:

  • FEDER funtsari, Bidezko Iragaterako Funtsari, Kohesio Funtsari, Solidaritate Funtsari, Europako Esparru Ekonomikoko Finantza-baliabideari eta esleitzen zaion beste edozein Funts edo Tresnari dagokienez, ziurtapenarekin, kontabilizazioarekin eta ordainketekin zerikusia dutenak, Europako araudien arabera eta programazio-aldietarako Agintaritza ziurtagiri-emaileari edo programa operatibo horien Kontabilitate-eginkizunaren erakunde arduradunari dagozkienak; batez ere, gastu-aitorpenak, ordainketa-eskaerak, gastuen egoera eta kontuak prestatu eta igorri, eta funts horiekin finantzatutako jardueren onuradunei ordaintzeko proposamenak bideratu. Halaber, Europako Lurralde Lankidetzako programa operatiboetan, Espainia Agintaritza ziurtagiri-emailea edo erakunde baliokidea ez den kasuetan, Espainiako hartzaileei egindako funtsen ordainketak ere sartuko dira.
  • Europar Funtsekin finantzatutako programazioari dagokionez, aurrekontu betetzean eragina duen informazio ekonomiko-finantzarioa kudeatu eta jarraipena egin, Elkartze-hitzarmenean sartuta egon ala ez, informazio hori jasotzen duten tresnen bidez.

Eta, bere eskumenen ondorioz dagozkion eginkizunak, jarraian datozen paragrafoetatik:

  • Azterketa eta ikerketa ekonomikoak egin Europako Funtsen esparruan.
  • FEDER-en laguntzak, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste edozein fondo kudeatzeko eta kontrolatzeko legearen eta araudiaren garapena, baita gastuak estaltzeko diru-laguntzak emateko arauak egin ere.
  • FEDER funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion bestelako funtsaren erregulazioarekin lotuta dauden kontuak negoziatu Europako Batzordearekin eta bestelako erakundeekin.
  • Lurraldeko Administrazioekin lankidetzan jardun eta koordinatu, FEDER-ekin egindako egintzen kudeaketa eta jarraipenari dagokionez, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
  • Eskumena duen tokietan, Europako funtsak koordinatzen dituzten batzorde eta lantaldeetan eta beste batzorde edo organo kolegiatu batzuetan ordezkatu, eta FEDER-ekin eta esleitzen zaizkion beste funts batzuekin lotuta dauden sare tematikoak koordinatu eta bultzatu.
  • FEDER-en programa operatiboak amaitzeko eta ixteko beharrezkoak diren jarduketa guztiak burutu, Bidezko Iragaterako Funtsa, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak burujabetasun funtzional osoz egingo du.

FEDER funtsak finantzatutako programa operatiboen kontularitzako eginkizunen arduraduna den Agintaritza ziurtagiri-emailea edo erakunde baliokidea da, baita antzeko Funtsena eta programena ere, aurretik horrela izendatu bada edo, Europako araudian hori ezarriz gero, beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituela aztertu ondoren izendatu bada.