Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Secretaría General de Fondos Europeos

Directora General: Mercedes Caballero Fernández.

Gardentasunaren Atarirako Esteka

Helbidea

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 51 40

Eginkizunak

 • Europako Funtsen Idazkaritza Nagusia zuzendaritza-organoa da eta, Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren titularraren agintepean, Europar Batasuneko Hainbat Urtetarako Finantza Markoak onartzeko eta berrikusteko negoziazioetan Espainiak duen tokia zehazteari lotuta dauden Sailari esleitutako eskumenak zuzentzea, bultzatzea eta koordinatzea dagokio, Kanpo-arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioari bere esparruan esleitutako koordinazio-eskumenei kalterik egin gabe, Europako funtsen eta horien finantzaketaren, eta Europar Batasunarekiko aurrekontu-harremanen inguruko jardueren diseinua, plangintza, koordinazioa eta jarraipena, Kohesio Politika eta eskualdeko politika ekonomikoa, eskualdeko pizgarrien politika, Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoa eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Estatuko Plana eta, zehatz-mehatz, jarraian zehazten diren eginkizunak:
 • a) Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Estatuko Planaren bidez, Hainbat Urtetarako Finantza Markoaren esparruan finantzatutako jarduketak eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoari dagozkion jarduketen koordinazioa, horien arteko koherentzia bermatuz.
 • b) Europako Batzordeari lotuta, susperraldirako eta erresilientziarako plan guztien erantzukizun orokorra izan, Europako Batzordearen harremanak ezartzeko eragiletzat, koordinatzailetzat, jokatuz.
 • c) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren agintaritza arduraduna izan Europako erakundeen aurrean, Europako araudian ezartzen diren baldintzen arabera, eta horretarako esleitu zaizkion legezko eta araudiko eskumenak garatuz.
 • d) Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Estatuko Planean parte hartu behar duten ministerioen, erakunde publikoen, autonomia-erkidegoen, tokiko erakundeen, eta bestelako estatuko eta komunitateko erakundeen koordinazioa.
 • e) Aurrerabideen gainbegiratzea, planaren gertaera garrantzitsuei eta horren helburuei dagokienez.
 • f) Estatu kideari dagozkion eginkizunak aginte-taula integralari lotuta, Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudi erregulatzailean aurreikusten denaren arabera.
 • g) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudi erregulatzailean aurreikusten diren txostenen aurkezpena; finantza-ekarpena ordaintzeko eskaeren aurkezpena, dagokion fidagarritasun-adierazpenarekin batera; eta, hala badagokio, adierazpen horretan aurreikusitako mailegu-tartearen aurkezpena. Hori guztia IGAEk egindako kontroletan oinarrituta. Guztia, egindako kontrolen emaitzetan oinarrituta, aipatutako Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudi erregulatzailean aurreikusten diren baldintzen eta betebeharren arabera.
 • h) Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Estatuko Planaren Batzorde Teknikoa zuzendu, lanak koordinatuz.
 • i) Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren Sektore-batzarraren idazkaritza lanak.
 • j) Idazkaritza Nagusi honen eskumenekoak diren Europako finantziazio-tresnak kudeatzeko eta horien jarraipena egiteko beharrezkoak diren sistema informatikoen diseinu funtzionala; Europako Batzordearekin eta estatuko erakundeekin informazioa trukatu eta horiei hornitu, trukeak burutzeko arauak eta estandarrak definitzea barne; Aurrekontu-informatikaren Bulegoarekin eta proiektuak teknikoki gauzatzeko ardura duten gainerako zuzendaritza-zentroekin lankidetzan planifikatu eta koordinatu; ondoriozko sistemen euskarri eta prestakuntza jarduerak diseinatu eta antolatu, baita Europako Funtsen kudeaketa- eta kontrol-sistemen esparruan esleitzen zaizkion jarduerak ere, informazioaren sistemen eta teknologien arloan.