Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Zuzendariorde Nagusia Anatolio Alonso Pardo

Helbid

eak

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Telefono: 91 583 52 23

Eginkizunak

EGEF (FEDER) funtsari eta esleitzen zaizkion beste funts batzuei dagokienez, honako eginkizun hauek izango dituzte:

  • Europako erregelamenduei jarraituz, Espainiari dagozkionak FEDER funtsari, Bidezko Iragaterako Funtsari, Europako Lurralde Lankidetzari, Kohesio Funtsari, Auzotasun-baliabideari eta esleitzen zaizkion bestelako funtsei dagokienez.
  • Europako erregelamenduei jarraituz, Kudeaketarako Agintaritzari edo FEDER funtsak, Bidezko Iragaterako Funtsak, Europako Lurralde Lankidetzak, Kohesio Funtsak, Solidaritate Funtsak, Europako Esparru Ekonomikoko Finantza-baliabideak, Auzotasun-baliabideak, eta esleitzen zaizkion bestelako funtsek finantzatutako programa operatiboen agintaritza baliokideari dagozkionak.
  • Europako fondoekin finantzatzeko eragiketak aukeratu, eta Europako Batzordearen aurrean batera finantzatzeko gastuen adostasuna, Europako eta estatuetako araudiekin, bermatzeko sistemak ezarri.
  • FEDER-en laguntzak, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste edozein fondo kudeatzeko eta kontrolatzeko legearen eta araudiaren garapena, baita gastuak estaltzeko diru-laguntzak emateko arauak egin ere.
  • Programa operatiboen bitarteko erakundeak aukeratu, eta fondoak kudeatzeko eskumena duten bitarteko erakundeei dagozkien hitzarmenen baldintzak zehaztu.
  • FEDER funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion bestelako funtsaren erregulazioarekin lotuta dauden kontuak negoziatu Europako Batzordearekin eta bestelako erakundeekin.
  • Lurraldeko Administrazioekin lankidetzan jardun eta koordinatu, FEDER-ekin egindako egintzen kudeaketa eta jarraipenari dagokionez, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
  • Eskumena duen tokietan, Europako funtsak koordinatzen dituzten batzorde eta lantaldeetan eta beste batzorde edo organo kolegiatu batzuetan ordezkatu, eta FEDER-ekin eta esleitzen zaizkion beste funts batzuekin lotuta dauden sare tematikoak koordinatu eta bultzatu.
  • FEDER-en programa operatiboak amaitzeko eta ixteko beharrezkoak diren jarduketa guztiak burutu, Bidezko Iragaterako Funtsa, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.

Kohesio Funtsak finantzatutako programen Kudeaketarako Agintaritza da, aurretik horrela izendatu bada edo, Europako araudian hori ezartzen bada, beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituela aztertu eta gero.