Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Desarrollo Urbano

Zuzendariorde Nagusia Marco Antonio Romero Rivera

Helbideak

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 76 54

Eginkizunak

Jarraian datozen paragrafoetan zehazten diren eginkizunak beteko ditu:

 • Azterketa eta ikerketa ekonomikoak egin Europako Funtsen esparruan.
 • FEDER-en laguntzak, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste edozein fondo kudeatzeko eta kontrolatzeko legearen eta araudiaren garapena, baita gastuak estaltzeko diru-laguntzak emateko arauak egin ere.
 • FEDER funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion bestelako funtsaren erregulazioarekin lotuta dauden kontuak negoziatu Europako Batzordearekin eta bestelako erakundeekin.
 • Lurraldeko Administrazioekin lankidetzan jardun eta koordinatu, FEDER-ekin egindako egintzen kudeaketa eta jarraipenari dagokionez, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
 • Eskumena duen tokietan, Europako funtsak koordinatzen dituzten batzorde eta lantaldeetan eta beste batzorde edo organo kolegiatu batzuetan ordezkatu, eta FEDER-ekin eta esleitzen zaizkion beste funts batzuekin lotuta dauden sare tematikoak koordinatu eta bultzatu.
 • Eskualdeko politika ekonomikoa garatuz, Europako Funtsekin finantzatutako Europako ekimenak koordinatu eta kudeatu, hiri- eta lurralde-garapenarekin eta tokiko lankidetzarekin zerikusia dutenak, eta talde, foro eta batzordeetan hiri- eta lurralde-kohesioko politikak ordezkatu, bai Europan, bai eskumena duen beste eremu batzuetan, FEDER funtsak batera finantzatutako Hiriko Garapeneko politikei dagokienez eta, Kohesio Funtsaren eta Solidaritate Funtsaren programa operatiboekin lotutako eskumenak izateagatik, jarraian datozen paragrafoetan agertzen diren eginkizunak:
 • Europako erregelamenduei jarraituz, Espainiari dagozkionak FEDER funtsari, Bidezko Iragaterako Funtsari, Europako Lurralde Lankidetzari, Kohesio Funtsari, Auzotasun-baliabideari eta esleitzen zaizkion bestelako funtsei dagokienez.
 • Europako fondoekin finantzatzeko eragiketak aukeratu, eta Europako Batzordearen aurrean batera finantzatzeko gastuen adostasuna, Europako eta estatuetako araudiekin, bermatzeko sistemak ezarri.
 • FEDER-en laguntzak, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste edozein fondo kudeatzeko eta kontrolatzeko legearen eta araudiaren garapena, baita gastuak estaltzeko diru-laguntzak emateko arauak egin ere.
 • FEDER funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion bestelako funtsaren erregulazioarekin lotuta dauden kontuak negoziatu Europako Batzordearekin eta bestelako erakundeekin.
 • Lurraldeko Administrazioekin lankidetzan jardun eta koordinatu, FEDER-ekin egindako egintzen kudeaketa eta jarraipenari dagokionez, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
 • Eskumena duen tokietan, Europako funtsak koordinatzen dituzten batzorde eta lantaldeetan eta beste batzorde edo organo kolegiatu batzuetan ordezkatu, eta FEDER-ekin eta esleitzen zaizkion beste funts batzuekin lotuta dauden sare tematikoak koordinatu eta bultzatu.
 • FEDER-en programa operatiboak amaitzeko eta ixteko beharrezkoak diren jarduketa guztiak burutu, Bidezko Iragaterako Funtsa, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.

Kohesio Funtsak finantzatutako programen Kudeaketarako Agintaritza da, aurretik horrela izendatu bada edo, Europako araudian hori ezartzen bada, beharrezkoak diren baldintzak betetzen dituela aztertu eta gero.