Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Langileria kostuak

Langile Kostuen Zuzendaritza Nagusiak bere ardurapean izango ditu sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsari-neurriak antolatzeko, arauz proposatzeko, aztertzeko eta kontrolatzeko eskumenak, baita Estatuko Administrazioko langileen lanpostu- eta ordainsari-zerrendak kudeatzekoak eta Estatuko sektore publikoko lan-kontratudunen (zuzendariak barne) ordainsarien kontratazioa eta kontrola baimentzekoak ere.

Xede horretarako, honako hau berez dagokio:

 • Aurrekontuko arauak eta langileen kalte-ordain eta gastuen arloko beste edozein arau aztertu, txostena egin eta proposatu.
 • Langileen kostuen politikak zehaztu eta sektore publikoko ordainsariei buruzko arauak aplikatzeko irizpide orokorrak ezarri.
 • Ordainsarien eta kalte-ordainen arloko xedapenak, eta sektore publikoko langileentzat ondorio ekonomikoak izan ditzaketen beste neurri batzuk aztertu, haien gaineko txostenak egin, eta kontrolatu.
 • Enplegu publikoko eskaintzak aurrekontuen arauetara egokitzen diren aztertu eta kontrolatu.
 • Autonomia-erkidegoetako arauak eskumenak banatzeko konstituziozko ordenari egokitzeari buruzko azterlan eta txostena egin, langileen gastuen esparruan.
 • Ministerioarteko Ordainketen Batzordearen Batzorde Betearazlearen ebazpenen aurka jarritako erreklamazioak eta errekurtsoak bideratu eta ebazteko proposamenak egin, baita Zuzendaritza Nagusiaren eskumeneko beste edozein ebazpenaren aurka ere.
 • Langileen kostuak zenbatu, txostena egin ahal izateko eta Estatuko Aurrekontu Orokorretan sartzeko proposamena egiteko.
 • Langileen kostuen politiken eragina, eta sektore publikoko langileei edo haien ordainsariei eragiten dien beste edozein neurriren eragina zenbatetsi.
 • Sektore publikoko langileen eta ordainsarien azterketa, analisia, eta diagnostikoa.
 • Estatuko Administrazioaren enplegu publikoaren eskaintzek langileen kostuetan duten eragina aztertu eta zenbatetsi.
 • Estatuko sektore publikoko egitura organikoak aztertu langileen kostuen eraginkortasunaren ikuspegitik.
 • Ministerioarteko Ordainketen Batzordearen eta horren Batzorde Betearazlearen kide gisa dituen eskumenak erabili.
 • Estatuko sektore publikoko langileen soldata-masari eta gizarte ekintzari buruzko derrigorrezko txostena egin, dagokion aurrekontu-araudiak ezartzen duen moduan.
 • Langileen kostuetan ondorio ekonomikoak dituzten akordio, hitzarmen, itun edo antzeko tresnei buruzko derrigorrezko txostenak egin, baita aurrekontu-arauetan aurreikusitako Estatuko Sektore Publikoko funtzionarioak ez diren langileen ordainsari-baldintzak zehazteari eta aldatzeari buruzko txostenak ere.
 • Ministerioarteko Ordainketen Batzordearen eta Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen-batzordearen esparruan hitzarmenak eta akordioak baimentzeko eskumenak erabili.
 • Estatuko sektore publikoan langileak kontratatzeko eta bitarteko funtzionarioak izendatzeko baimena.
 • Goi-kargudunen ordainsariak zehazteko txostena eta proposamena prestatu, baita estatuko sektore publikoko erakundeen sailkapena ere, eta Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioari titularrari bidali, dagokion araudi zehatzaren arabera.
 • Estatuko sektore publikoko zuzendaritzako langileen erregistroa kudeatu, eta zuzendaritzako langileen urteko ordainsariak aurrekontuen araudiari egokitzeko ebazpena egin.

Araudiak aurreikusten dituen kasuetan, Langileen Kostuen Zuzendaritza Nagusiak bere eskumenak burutuko ditu Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiarekin batera.

Zuzendaritza Nagusiak Arautegiaren Antolaketarako eta Baliabideen Zuzendariordetza Nagusiaren, Kostuak eta Ordainsariak Aztertzeko Zuzendariordetza Nagusiaren, eta Ordainsariak eta Lanpostuak Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusiaren bitartez burutzen du lana.