Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Directora General: Rocío Frutos Ibor  

Gardentasunaren Atarirako Estekap

Helbidea

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 55 12

Eginkizunak

  Planaren eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren Zuzendaritza Nagusiak honako eginkizun hauek beteko ditu:

 • a) Planaren diseinuan parte hartu duten ministerioetarako, erakundeetarako, autonomia-erkidegoetarako, tokiko erakundeetarako eta bestelako erakundetarako laguntza teknikoa, baita beharrezkoak izan daitezkeen planaren aldaketetarako ere.
 • b) Gertaera garrantzitsuen eta helburuen proposamena, baita planean horiei dagokienez ezartzen diren adierazle guztien zehazpena ere.
 • c) Planaren aipatutako gertaera garrantzitsuen eta helburuen jarraipena.
 • d) Gertaera garrantzitsuen eta helburuen proposamena, baita aginte-taula integralari («scoreboard») osatuko duten dagozkion adierazle guztien zehazpena ere, Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudi erregulatzailean zehaztuta.
 • e) Aginte-taula integralari dagozkion txostenen jarraipena egin, eta horiek idatzi eta bidali.
 • f) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren esparruan aurreikusi diren planaren ebaluazioen garapena.
 • g) Aurrerabideen gainbegiratzea, planaren gertaera garrantzitsuei eta horren helburuei dagokienez.
 • h) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudi erregulatzailean aurreikusi diren txosten-proposamenen idazketa.
 • i) Kudeaketa aitorpenei eta finantza-kontribuzioa ordaintzeko eskaerei buruzko proposamenak eta, hala badagokio, horretan aurreikusitako mailegu-tarteari buruzko proposamenak prestatu. Guztia, IGAEk egindako kontrolen emaitzetan oinarrituta, aipatutako Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudi erregulatzailean aurreikusten diren baldintzen eta betebeharren arabera.
 • j) Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren Sektore-batzarraren antolaketarako laguntza teknikoa.
 • k) Estatuko Aurrekontu Orokorren 50. zerbitzuari dagokionez, eta Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Estatuko Planean edo horren aldaketetan ezartzen denaren ondorioz, dagozkion aurrekontuaren aldaketen jarraipena eta informazioa eskuratzea.
 • l) Dagokion Estatu Kideari esleitu zaizkion komunikazio-lanak, Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Estatuko Planaren jarduketei lotuta.
 • m) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoa Europako fondoekin finantzatzeko eragiketak aukeratu, eta Europako Batzordearen aurrean finantzatzeko gastuen adostasuna, Europako eta estatuetako araudiekin, bermatzeko sistemak ezarri.
 • n) Informazioa emateko eta, hala badagokio, Batzordeari jakinarazteko, Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoa arautzen duen Europako araudi erregulatzailean ezartzen diren edozein betebeharretako jarraipena egin, bertatik datozen funtsez baliatuko diren gastuei dagokienez, baita araudiaren hausteek, interes-gatazkek, iruzurrek edo finantzaketa bikoitzak eragindako balizko gastuen tratamenduari buruzko betebeharretako jarraipena ere. Xede horietarako, neurri egokiak hartzeko edo ezarritako kontrolak burutzeko erantzukizuna duen edozein erakunde edo entitatek beharrezkoa den informazioa biltzeko eskubidea izango du.
 • ñ) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren kudeaketa- eta kontrol-sistema behar bezala funtzionatzen duela bermatzen duten zuzentzeko neurrien proposamena.
 • o) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren kudeaketa- eta kontrol-sistemari lotuta dauden legeriaren garapenaren eta araudiaren proposamena.
 • p) Ordezkaritza Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren koordinaziorako batzordeetan eta lantaldeetan, eta eskumena duen bestelako batzorde edo kide anitzeko organotan.
 • q) Europako Batzordeak erantzukizuna duen Agintaritzari agintzen dizkion gainbegiratze edo egiaztatze lanak.
 • r) Koordinazioa IGAErekin, horrek egiten dituen kontrolei buruzko etengabeko ezaguera izateko.
 • s) Plana abian jartzeko beharrezkoak izan daitezkeen gidalerroen proposamena.
 • t) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoa amaitzeko eta ixteko beharrezkoak diren jarduketa guztiak.
 • u) Harremanak Altxorrerako eta Nazioarteko Finantzaketarako Idazkaritza Nagusiarekin, Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Estatuko Planari dagozkion itzulkin guztiak jarraitzeko eta zenbatzeko.
 • v) Plana aurrekontuari dagokionez gauzatu egiten dela jarraitu.
 • w) Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismotik jasotako transferentziei eta maileguei, eta kudeaketari lotuta dauden legeriaren garapenaren eta araudiaren proposamena eta, hala badagokio, ezarri beharreko gastuak diruz laguntzeko arauak idatzi.
 • x) Ogasun Ministerioak Europako Batzordearekin eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren Erregelamenduaren esparruan dauden beste erakunde batzuekin duen harremana negoziatu edota zehaztu eta, bere kasuan, horren aldaketak, Arazo Ekonomikoetako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioaren eskumenei kalterik egin gabe.