Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos

Zuzendariorde Nagusia Cristina Rehberger Bescós

Helbideak

Paseo de la Castellana, 162
28046 Madrid

Teléfono: 91 583 55 14

Eginkizunak

Jarraian datozen paragrafoetan zehazten diren eginkizunak beteko ditu:

  • Espainiaren ikuspuntua zehaztu Europar Batasuneko Hainbat Urtetarako Finantza Markoak onesteko eta berrikusteko negoziazioei dagokienez, Kanpo-arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioak bere esparruan dituen koordinazio-eskumenei kalterik egin gabe.
  • Europar Batasuneko administrazioekin, funtsekin eta beste tresna batzuekin koordinatuta, Hitzarmenak, Estrategiak edo Markoak negoziatu, egin, ebaluatu eta berrikusi; izan ere, Akordio horiek Europako Funtsekin finantzatutako programa operatiboak prestatzeko balio dute. Eskualde Garapeneko Europako Funtsarekin (FEDER) batera finantzatutako programa operatiboak eta gainerako esku-hartzeak negoziatu, egin, programatu, antolatu, ebaluatu eta aldatu.
  • Kudeatutako funtsekin zerikusia duten erregelamenduetan aurreikusitako ebaluazio-jarduerak egiten direla bermatu, lurraldeko administrazioekin koordinatuta; genero-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren, irisgarritasunaren eta garapen iraunkorraren oinarri horizontalak betetzen direla sustatu; eta gehigarritasun-printzipioa betetzen dela zaindu.
  • Azterketa eta ikerketa ekonomikoak egin Europako Funtsen esparruan.

Eta, bere eskumenen ondorioz dagozkion eginkizunak, jarraian datozen paragrafoetatik:

  • Europako Funtsekin finantzatutako programazioa burutzen dela koordinatu eta jarraitu, Funtsei buruzko informazioa jasotzen duten tresnen bidez, berdin da Elkartze-hitzarmenean dauden edo ez.
  • FEDER funtsaren, Bidezko Iragaterako Funtsaren, Europako Lurralde Lankidetzaren, Kohesio Funtsaren eta esleitzen zaizkion bestelako funtsaren erregulazioarekin lotuta dauden kontuak negoziatu Europako Batzordearekin eta bestelako erakundeekin.
  • Lurraldeko Administrazioekin lankidetzan jardun eta koordinatu, FEDER-ekin egindako egintzen kudeaketa eta jarraipenari dagokionez, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, Bidezko Iragaterako Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.
  • Eskumena duen tokietan, Europako funtsak koordinatzen dituzten batzorde eta lantaldeetan eta beste batzorde edo organo kolegiatu batzuetan ordezkatu, eta FEDER-ekin eta esleitzen zaizkion beste funts batzuekin lotuta dauden sare tematikoak koordinatu eta bultzatu.
  • FEDER-en programa operatiboak amaitzeko eta ixteko beharrezkoak diren jarduketa guztiak burutu, Bidezko Iragaterako Funtsa, Europako Lurralde Lankidetza, Kohesio Funtsa, eta esleitzen zaizkion beste funtsak.