Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

Mapa organigrama SEPGPágina de inicio. Secretaría de Estado de Presupuestos y GastosOrganigrama. Dirección General de PresupuestosOrganigrama. Dirección General de Personal y PensionesOrganigrama. Dirección General de Fondos Europeos

Secretaria de Estado María José Gualda Romero

 Curriculum Vitae (Gardentasunaren Atarirako Esteka)

Helbidea

Alberto Alcocer, 2 28036 Madrid

Teléfono: 91 583​ 74 00

Eginkizunak

 1. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzak, Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioaren zuzendaritzapean, estatuko sektore publikoaren plangintza, programazio eta aurrekontuei dagozkien ekintzak zuzendu eta koordinatzen ditu; baita langileen, diseinuaren, plangintzaren eta Europako funts eta eskualdeko pizgarrien gastuak ere; batik bat, eskualde politika ekonomikoari zuzendutako funtsak kudeatu eta Europar Batasuneko aurrekontuan Espainiaren parte-hartzea kudeatzen du.
 2. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzari dagokio, halaber, aurrekontuen egonkortasunaren xedearen proposamena egitea eta finantzekin zerikusirik ez duen Estatuko gastua mugatzea. Sektore publiko osoari dagokionez, aurrekontuen egonkortasunaren, zor publikoaren eta gastuen mugaren helburuen jarraipena gauzatu eta betetzen direla egiaztatzeaz gain, izan litezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea proposatuko du.
 3. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren zuzendaritza zentroei eta Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioari ekonomia eta finantzari buruzko informazioa bidaltzeko erantzukizuna duten hauen menpeko edo hauei lotutako erakunde edo organismoei dagokie informazio hori Administrazio Publikoen Ekonomia eta Finantza Informazio Zentralari bidaltzea, hau argitara dadin, araudiak aurreikusitako baldintzak betez eta apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoak, honen garapen araudiak, Europar Batasuneko araudiak eta ekonomia eta finantzaren alorreko gainontzeko araudiek ezartzen dutena betez.
 4. Zuzendaritza organo hauek Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren menpe daude:
  1. a) Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusia.
  2. b) Langileen Kostuen eta Pentsio Publikoen Zuzendaritza Nagusia.
  3. c) Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusia.
 5. Estatuko Administrazioko Kontu-hartzailetza Nagusia Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzari atxikita dago, Idazkariordetza mailarekin.
 6. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularraren mendean dago zuzenean, Zuzendariordetza Nagusi maila izanik; berehalako laguntza eskaintzen dion organoa den Kabinetea, azaroaren 11ko 424/2016 Errege Dekretuaren 14. artikuluak ezartzen duen egiturarekin.
 7. Ministerioaren Ikuskatzailetza Orokorra Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularraren menpe egongo da, Estatuko Idazkaritza horri esleitutako organo eta materien alorreko eskumenak aurrera eramateko orduan, 18.5 artikuluak ezartzen duenari kalterik egin gabe.
 8. Aurrekontuen eta gastuen alorreko errege dekretu honen 18. artikuluak adierazten duen Departamentuan organikoki integratuta egongo den Estatuko Abokatutza ezarriko da Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzari aholkularitza juridikoa eskaintzeko xedez..
 9. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularrari dagokio Gastuen Politiken Batzordea eta Diru-sarreren Batzordea koordinatzea eta horien buru izango da Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioak eskumen hori ez badu.
 10. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularra Programen Analisi Batzordeen buru izango da.
 11. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularra Higiezin eta Ondareen Ekintzetako Finantza Koordinaziorako Batzordearen Kide izango da.
 12. Higiezin eta Ondareen Ekintzetako Finantza Koordinaziorako Batzordearen titularra Nazioarteko Konpentsazio Funtsak arautzen dituen abenduaren 27ko 22/2001 Legeak aipatzen duen Inbertsio Publikoen Batzarraren presidentea izango da. Honen osaera, bestetik, Ministerioaren Aginduaren bitartez erregulatuko da.
 13. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularra Eskualdeko Pizgarrien Kontseilu Errektorearen presidentea izango da.
 14. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularra Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioaren Ordezkaritza Bereziaren titularra izango da RENFE-Operadora erakundean. Ordezkaritza osatzen duten unitate administratiboak horren menpe egongo dira organikoki eta funtzionalki.