Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos

 • Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
 • Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales..
 • Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
 • Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
 • Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Secretaria de Estado María José Gualda Romero

 Curriculum Vitae (Gardentasunaren Atarirako Esteka)

Helbidea

Alberto Alcocer, 2 28036 Madrid

Teléfono: 91 583 50 59

Eginkizunak

 1. Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzak, Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioaren titularraren zuzendaritzapean, estatuko sektore publikoaren eta horren langile-kostuen antolaketari, programazioari eta aurrekontuari buruzko jarduerak zuzendu eta koordinatzen ditu; eta Europako funtsen eta horien finantzaketaren inguruko jardueren diseinua, plangintza, koordinazioa eta jarraipena egiten du, bereziki, eskualdeko politika ekonomikora eta eskualdeko pizgarrien politikara zuzendutako funtsen kudeaketa. Gainera, Europar Batasuneko aurrekontuetan Espainiak parte hartzen duela jarraitzen eta kudeatzen du.
 2. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzari dagokio, halaber, aurrekontuen egonkortasunaren xedearen proposamena egitea eta finantzekin zerikusirik ez duen Estatuko gastua mugatzea. Sektore publiko osoari dagokionez, aurrekontuen egonkortasunaren, zor publikoaren eta gastuen mugaren helburuen jarraipena gauzatu eta betetzen direla egiaztatzeaz gain, izan litezkeen desbideratzeak zuzentzeko neurriak hartzea proposatuko du.
 3. Apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan aurreikusitakoa betez, Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioaren eman behar zaion dagokion informazio ekonomiko-finantzarioaren arduradun diren Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren zuzendaritza-zentroei eta horren menpean edo horrekin lotuta dauden entitate edo erakundeei garapen-araudiari, Europar Batasuneko araudiari, eta aplikatzekoa den gainerako araudi ekonomiko-finantzarioari buruzko informazioa bidaltzea dagokie. Informazio hori Administrazio Publikoen Informazio Ekonomiko-finantzarioaren Zentralera bidali beharko dute, erregelamenduan aurreikusitako baldintzak jarraituz.
 4. Zuzendaritza organo hauek Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren menpe daude:
  1. Idazkariordetzako maila duen Europako Funtsen Idazkaritza Nagusia; horren menpe daude Europako Funtsen Zuzendaritza Nagusia eta Planaren eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren Zuzendaritza Nagusia
  2. Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusia
  3. Langileen Kostuen Zuzendaritza Nagusia.
 5. Zuzendariordetza Nagusi maila duen Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren titularraren menpe dago, zuzenean, kabinete bat, Estatu Idazkaritzari berehalako laguntza emateko organo gisa, eta urtarrilaren 28ko 139/2020 Errege Dekretuaren 23.3. artikuluan ezartzen den egitura duena, Kabineteko zuzendariaren Ministerioaren titularrarekiko mendekotasun funtzionalari kalterik egin gabe sailaren koordinazio orokorrak eskatzen dituen gai guztietarako.
 6. Estatuko Abokatutza bat egongo da Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren aholkularitza juridikorako, organikoki sailaren abokatutzan sartuta.
 7. Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzako titularrari dagokio Gastu-politiken Batzordea koordinatzea eta, Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioaren titularra horren buru ez denean, berak zuzenduko du.
 8. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularra Programen Analisi Batzordeen buru izango da.
 9. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularra Higiezin eta Ondareen Ekintzetako Finantza Koordinaziorako Batzordearen Kide izango da.
 10. Higiezin eta Ondareen Ekintzetako Finantza Koordinaziorako Batzordearen titularra Nazioarteko Konpentsazio Funtsak arautzen dituen abenduaren 27ko 22/2001 Legeak aipatzen duen Inbertsio Publikoen Batzarraren presidentea izango da. Honen osaera, bestetik, Ministerioaren Aginduaren bitartez erregulatuko da.
 11. Aurrekontu eta Gastuetako Estatuko Idazkaritzaren titularra Eskualdeko Pizgarrien Kontseilu Errektorearen presidentea izango da.
 12. Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren titularra RENFE-Operadora erakundean dagoen Ogasun eta Funtzio Publikoen Ministerioaren Ordezkaritza Bereziaren titularra izango da. Ordezkaritza hori osatzen duten administrazio unitateak horren menpean egongo dira, organikoki zein funtzionalki.
 13. Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren titularra Ministerioarteko Ordainketen Batzordearen buru izango da.
 14. Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritzaren titularra Enpresa Publikoen Negoziazio Kolektiboaren Jarraipen-batzordearen buru izango da.