Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe de seguiment de les recomanacions dels Spending Reviews

Informe seguimiento

L'Informe de seguiment de les recomanacions formulades en els processos de revisió de la despesa pública (Spending Reviews) té per objecte reforçar el compromís amb la millora de l'eficàcia de la despesa pública, articulat mitjançant l'aplicació del principi de complir o explicar. És un compromís adquirit en el component 29 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'Informe s'estructura de la següent forma: un resum executiu i tres parts. En el capítol I es presenta un Resum executiu de les principals conclusions extretes en l'exercici del seguiment. A continuació, el capítol II.- Introducció i marc conceptual desenvolupa els elements contextuals que serveixen de base i fonament per a la preparació d'aquest informe. Per la seva banda, el capítol III, relatiu a l'abast i metodologia, exposa l'àmbit en el qual es desembolica el seguiment, així com la metodologia utilitzada en el seu desenvolupament. Finalment, el capítol IV, relatiu al Seguiment de les recomanacions: el Principi de complir o explicar, recull tres apartats per cada Spending Review: àmbit de la despesa que ha estat objecte d'avaluació per part de la AIReF, un resum amb el contingut i conclusions de cada estudi i un tercer apartat amb el detall de les propostes formulades en els spending reviews juntament amb la resposta rebuda dels departaments ministerials, indicant en cada cas si la proposta ha estat o no implementada, o ho ha estat parcialment, juntament amb la corresponent motivació.

El Informe de seguiment de les recomanacions formulades en els processos de revisió de la despesa pública (Spending Reviews): I cicle Spending Reviews: Fases I i II
Per saber més