Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Saber mes

Aquest apartat permet accedir a contingut addicional que pot ajudar a entendre o complementar l'informe d'Impacte de Gènere.

Navegant pels diferents apartats es pot aprofundir en aspectes com la normativa d'aplicació per a la configuració de l'Informe o la metodologia que s'ha utilitzat per a la incorporació de l'enfocament de gènere en l'àmbit dels Pressupostos Generals de l'Estat. En aquest sentit, es fa referència també a la inclusió de la igualtat de gènere en l'Agenda 2030 i la seva anàlisi a través de el informe d'alineament dels PGE amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Així mateix, aquest apartat inclou diversos documents dissenyats amb l'objectiu de servir de recolzo en la preparació de la informació que conforma l'epígraf Recursos-Resultats de l'Informe. D'aquesta manera, s'incorpora un glossari terminològic amb les definicions dels principals conceptes utilitzats, així com una guia metodològica que, a través d'un doble enfocament teòric i pràctic, facilita la resolució dels principals dubtes sorgits en l'anàlisi de la perspectiva de gènere als programes pressupostaris.

Normativa
Glossari

      Glosario de términos de igualdad de género (pdf)

Metodología de les 3Rs
Igualtat de gènere en l'Agenda 2030

El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat s'acompanya, des del passat any de l'informe d'alineament dels PGE amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Entre aquests objectius es troba el 5 "Igualtat de Gènere", la fi del qual és aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i nenes al món, acabar amb tota forma de discriminació per raó de sexe i amb la violència contra dones i nenes en tots els àmbits, i fomentar la plena participació i efectiva igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els nivells decisoris en la vida econòmica, pública i política.

A través dels enllaços indicats a continuació es pot accedir a la web de l'informe d'alineament dels PGE 2023, així com a la web de les Nacions Unides relativa als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Guia metodològica