Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Presentació

En l'actual era de la informació i de la gestió del coneixement i dins d'un escenari d'Administració electrònica, els portals web dels òrgans superiors i directius de l'Administració de l'Estat, degudament integrats en el portal del ministeri corresponent i en el de les administracions públiques, constitueixen una via obligada per canalitzar, d'una banda, tota la informació que l'òrgan ha d'oferir a la societat de la informació, i de l'altra, els procediments i els serveis administratius, tant pel que fa a la tramitació com pel que fa al seguiment.

A més a més, aquest cabal d'informació que s'ha de tramitar a través dels portals web creix vertiginosament gràcies a la confluència de diversos factors determinants: l'exigència per part del ciutadà d'una gestió transparent des de les administracions públiques, pròpia dels sistemes democràtics; la globalització impulsada pel fenomen Internet i la disponibilitat creixent d'informació digitalitzada i de la seva capacitat de gestió, característica de la societat digital en què estem installats.

La importancia de este servicio es especialmente patente en el ámbito de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, dado que la naturaleza de sus funciones hace que la información generada y servicios asociados resulten especialmente relevantes a sectores tan diferentes como el empresarial, el universitario, las Administraciones e instituciones públicas nacionales e internacionales, además del ciudadano.

La Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses és l'òrgan superior al qual, sota la dependència del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, correspon dirigir i coordinar les actuacions relatives a la planificació, la programació i el pressupost del sector públic estatal i dels seus costos de personal, el disseny, la planificació i les actuacions relatives als fons comunitaris i incentius regionals, en especial, la gestió dels fons destinats a la política econòmica regional i el seguiment i la gestió de la participació espanyola en el pressupost de la Unió Europea.

Des del 1997 es disposa d'un portal web per al ciutadà en què es pot trobar una àmplia gamma d'informació i serveis, que es va ampliant dia a dia amb el propòsit d'apropar l'Administració pressupostària al ciutadà i a la resta d'òrgans de les administracions públiques.