Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Avís legal

El domini en Internet www.pap.hacienda.gob.es és de titularitat de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i dels seus centres directius i de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, àmbit conjunt al que es denomina, a l'efecte d'aquest domini, Administració pressupostària.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels continguts del Portal, sempre que se citi expressament el seu origen.

La informació continguda en aquesta Web procedeix de fonts públiques. L'Administració pressupostària no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a la web en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta Web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

L'Administració pressupostària no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella efecte jurídic vinculant algun (Reial decret 208/1996, art 4 b).

L'Administració pressupostària es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Així mateix, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs als enllaços als quals es fa referència en aquesta pàgina.

Els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda a les pàgines d'aquest Portal tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

S'està treballant en el compliment dels requisits d'accessibilitat de la totalitat dels continguts allotjats en aquest Portal. No obstant això, de moment, no tots estan disponibles en versió accessible.

 

Política de cookies

 

Per portar un seguiment de les estadístiques d'ús del lloc (per exemple, nombre de visites per pàgina, hores i dies de visita, etc.), el present portal empra la plataforma d'anàlisi estadística web: Google Analytics. Aquesta plataforma fa ús de cookies per a l'obtenció dels diferents indicadors estadístics.

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari pels llocs web que aquest visita, que permeten als llocs web registrar l'activitat de l'usuari amb el lloc. En la següent adreça es poden consultar l'ús de les cookies empleades per Google Analytics: uso de les cookies de Google Analytics en els llocs web.

Per navegar pel present portal, no és necessari que vostè permeti la instal·lació d'aquestes cookies: vostè pot deshabilitar-les directament en el seu navegador.

El present portal segueix la regulació legal i les directrius sobre política de cookies dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Política lingüistica

En aquest lloc trobarà tota la informació que en aquests moments estigui disponible en castellà i les seves corresponents traduccions de llengües cooficials catalana, basca, gallega i en anglès. Els documents publicats excepte excepcions no estan traduïts.

La política lingüística de l'Administració es basa a fer efectiva la comunicació en la seva respectiva llengua cooficial a tota persona que així ho desitgi, així com en anglès.

Els continguts d'est assetjo web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència usant programari de traducció automàtica per a català i gallec, per la qual cosa poden contenir errors.

El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si li sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà.

En qualsevol cas, es garanteix que l'usuari d'aquest lloc pugui utilitzar la llengua que sigui cooficial en la seva respectiva Comunitat Autònoma.