Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Análisis y Programación Económica

Sotsdirector General: Juan Varela Donoso

Adreces

C/ Alberto Alcocer, 2
28036 Madrid

Telèfon: 91 583 54 38

Funcions

Exercirà, sense perjudici de la competència d'altres òrgans, les següents funcions:

  • La instrumentació del principi d'estabilitat pressupostària i dels marcs europeu i nacional de governança fiscal.
  • L'elaboració de les previsions de saldo públic en termes de comptabilitat nacional.
  • L'anàlisi de la incidència econòmica i pressupostària de l'actuació del sector públic estatal.
  • L'anàlisi i previsió de la incidència de la conjuntura econòmica en els ingressos i despeses públiques.
  • La interlocució amb els organismes, entitats i fòrums nacionals i internacionals en matèria de previsions de saldo públic.