Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe d'Impacte de Gènere

En aquesta pàgina es troba la informació sobre l'Informe d'Impacte de Gènere.

La integració de la perspectiva de gènere al Pressupost de l'Estat es va produir mitjançant la incorporació d'un Informe d'Impacte de Gènere a la documentació que acompanyava al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2009. Aquesta perspectiva va quedar reforçada amb la modificació de la Llei General Pressupostària per incloure entre la documentació obligatòria que acompanya al projecte de llei, l'informe d'impacte de gènere.

Punxant en la imatge de l'esquerra, es pot accedir al text íntegre de l'Informe d'Impacte de Gènere que acompanya al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de l'exercici 2023. Així mateix, es pot accedir de manera independent als diferents capítols que componen l'Informe.

També s'inclouen en aquesta pàgina els informes d'exercicis anteriors, referenciats per l'any corresponent al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat al que van acompanyar..