Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe d'alineament dels PGE amb la Transició ecològica

El Projecte de Llei de PGE 2023 ha inclòs per primera vegada com a documentació complementària un Informe d'alineament amb la Transició Ecològica (en la seva dimensió verda), amb la decidida intenció d'impulsar i consolidar el pressupost verd a Espanya com un pilar fonamental en l'àmbit de la sostenibilitat del sector públic. En aquesta pàgina es pot trobar tota la informació sobre este tema.

L'objectiu primordial de l'informe és avaluar el grau d'alineament del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat amb el marc de referència de la transició ecològica de la Unió Europea a mitjà termini, els objectius de descarbonización i el compliment del Pacte Verd Europeu. Per a això s'ha realitzat la identificació i catalogació de les polítiques de despesa que contribueixen a l'assoliment d'aquests compromisos mediambientals assumits com a propis per Espanya en la legislació nacional, i s'ha projectat una estimació dels recursos públics que es destinen al seu compliment.

A continuació, es pot consultar i descarregar l'informe complet, així com les diferents parts que componen el mateix per separat. D'altra banda, en la pestanya “Principals resultats" es proporcionen els resultats més rellevants de l'informe de forma interactiva.