Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe d'impacte en la Infància, l'Adolescència i La família

L'Ordre HFP/535/2022 de 9 de juny, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'estat per 2023, estableix en el seu article 7, apartat 7, el requisit de preparar un informe d'impacte que els pressupostos tenen sobre la infància, l'adolescència i la família..

L'informe presenta l'anàlisi d'impacte dels programes de despesa amb rellevància en algun d'aquests col·lectius, del Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023, elaborat a partir de la informació subministrada pels departaments ministerials..

En aquesta ocasió, per al Projecte de Llei dels PGE 2023, l'Informe es compon d'un Tom I, referit al contingut del propi informe i que inclou a més de la pròpia delimitació de l'entorn sociodemogràfic dels col·lectius, les dades i indicadors més rellevants. Es descriu la vinculació directa i indirecta de cadascun dels programes pressupostaris que a més, mostra la seva incidència en els ODS, la Convenció sobre els Drets del Nen, les dimensions del benestar infantil i, les dimensions del benestar familiar..

Per la seva banda, l'Annex inclou l'agregació de tots els programes pressupostaris que són mostrats agregats per seccions ministerials..