Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe d´alineament dels Pressupostos Generals de l´Estat amb els objectius de Desenvolupament Sostenible de l´Agenda 2030

L'Ordre HAC/641/2020, de 14 de juliol, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2021, estableix en el seu article 7, apartat 8 en relació amb l'Informe d'alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 que:

Els departaments ministerials remetran a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses un informe analitzant la contribució dels programes de despesa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, en els termes que s'estableixin a aquest efecte per la citada Secretaria d'Estat.

Aquests informes constituiran la base per a la formulació per part de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses de l'Informe d'alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, als efectes de la qual es constituirà un grup de treball integrat per representants del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, de la Direcció general de Pressupostos i del Gabinet de la Ministra d'Hisenda.

L'informe presenta l'alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2021 amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, a partir de la informació subministrada pels departaments ministerials.