Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Base de dades trimestral de l´economia espanyola REMSDB

​La base de dades BDREMS proporciona les sèries de les variables utilitzades en el model REMS ("A Rational Expectations Model f​or Simulation and Policy Evaluation of the Spanish Economy", de J. E. Boscá, A. Díaz, R. Doménech, J. Ferri, E. Pérez i L. Puch. D-2007-04. Desembre, 2007). Encara que inicialment es va concebre com a complement del model, es considera que pot ser d'utilitat general en l'anàlisi macroeconòmica gràcies a l'homogeneïtzació de les sèries històriques que s’hi contenen.

Les sèries abasten des del primer trimestre de 1980 al primer trimestre de 2020 i la seva periodicitat és trimestral; amb caràcter general, són sèries corregides d'@estacionalidad i d'efecte calendari. Les estimacions a preus constants tenen com a referència l'any 2015. L'origen de les dades és, sempre que és possible, les estadístiques oficials.

La Base de dades REMSDB forma part d'un projecte de recerca en el qual participen: la Fundació Rafael del Pi, BBVA Research, la Universitat de València, la Fundació d'Economia Analítica, la Secretaria d'Estat d'Economia i Suport a l'Empresa, i la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses..

Es proporciona en full de càlcul Excel d'una dimensió aproximada de 250 kb. La metodologia d'aquesta base de dades es pot consultar en el document de treball "The REMSDB Macroeconomic Database of The Spanish Economy", de J. E. Boscá, A. Bustos, A. Díaz, R. Doménech,c, J. Ferri, E. Pérez i L. Puch (D-2007-03).

Última data d'actualització: Maig de 2021

BDREMS.xls