Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos

Subdirectora Xeral Concepción Godoy Ramírez

Direccións

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 15 51

Funcións

  • O exame, informe e proposta das normas orzamentarias e calquera outras en materia de indemnizacións e gastos de persoal.
  • O deseño das políticas de custos de persoal e a fixación dos criterios xerais de aplicación das normas sobre retribucións do sector público.
  • O estudo, informe e control das disposicións en materia de retribucións e indemnizacións e doutras medidas da que poidan derivarse consecuencias económicas para o persoal do sector público.
  • A análise e control da adecuación das Ofertas de Emprego Público ás normas orzamentarias.
  • O estudo e informe sobre a adecuación das normas das comunidades autónomas á orde constitucional de distribución de competencias, no marco dos gastos de persoal.
  • A tramitación e proposta de resolución das reclamacións e recursos interpostos contra as resolucións da Comisión Executiva da Comisión Interministerial de Retribucións, así como calquera outras resolucións competencia da Dirección Xeral.