Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos

Organigrama. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas  Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Subdirección General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases Pasivas Dirección General de Presupuestos Dirección General de Fondos Europeos Dirección General de Costes de Personal ​​​

Subdirectora XeralConcepción Godoy Ramírez

Direccións

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 15 51

Funcións

  • As funcións normativas e as de estudo, informe e control en materia de retribucións, indemnizacións e doutras medidas das que poden derivar consecuencias económicas para o persoal do sector público.
  • O deseño das políticas de custos de persoal e dos criterios xerais de aplicación das retribucións.
  • O estudo, informe e, no seu caso, proposta das normas orzamentarias que regulan os gastos de persoal así como os sistemas de pensións cualificados como públicos, para os efectos da súa coherencia e compatibilidade e a proposta da normativa que regula o sistema de clases pasivas e pensións especiais.
  • A tramitación, proposta e, no seu caso, resolución das reclamacións e recursos interpostos contra aqueles actos que en materia de pensións, axudas ou indemnizacións, sexan da súa competencia, así como a tramitación e proposta de resolución das reclamacións e recursos interpostos contra as resolucións da Comisión *Interministerial de Retribucións e contra as resolucións do Director Xeral sobre a adecuación á normativa vixente das retribucións anuais do persoal directivo no sector público estatal.