Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo

Organigrama. Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas  Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos Subdirección General de Estudios de Costes y Análisis de Retribuciones Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo Subdirección General de Gestión de Clases Pasivas Subdirección General de Ordenación Normativa y Recursos e Información de Clases Pasivas Dirección General de Presupuestos Dirección General de Fondos Europeos Dirección General de Costes de Personal ​​

Subdirector Xeral Estela Rios Muñoz

Direccións

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 34

Funcións

  • O exame das propostas de aprobación e modificación das relacións e catálogos de postos de traballo, así como o estudo das dotacións de postos de traballo das estruturas orgánicas da Administración do Estado.
  • A autorización da masa salarial do persoal laboral do sector público estatal nos termos que estableza a normativa orzamentaria.
  • A elaboración dos informes previos preceptivos sobre os acordos, convenios, pactos ou instrumentos similares cuxo contido poida xerar efectos económicos sobre os custos de persoal, así como os relativos á determinación e modificación das condicións retributivas do persoal laboral e non funcionario, cando as normas orzamentarias establézano.
  • O exercicio das funcións en materia de autorización de convenios e acordos que lle outorgue a normativa no ámbito da Comisión *Interministerial de Retribucións e da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas Públicas.
  • A autorización da contratación do persoal laboral, tanto con carácter fixo como temporal, así como o nomeamento de funcionarios interinos, no ámbito do sector público estatal, cando así o teña atribuído.
  • A xestión do rexistro de persoal directivo do sector público estatal e a emisión da oportuna resolución sobre a adecuación á normativa vixente das comunicacións dos datos relativos ás retribucións anuais do persoal directivo.
  • A elaboración do informe e presentación da proposta de determinación de retribucións de altos cargos, así como de clasificación de entidades do sector público estatal á Ministra de Facenda, de acordo coa súa normativa específica..