Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo

Subdirector Xeral Estela Rios Muñoz

Direccións

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 34

Funcións

  • O exercicio das competencias que teña atribuídas como membro da Comisión Interministerial de Retribucións e da súa Comisión Executiva.
  • A elaboración do informe preceptivo sobre a masa salarial e a acción social do persoal laboral do sector público estatal nos termos que estableza a normativa orzamentaria.
  • A elaboración de informes preceptivos sobre os acordos, convenios, pactos ou instrumentos similares con efectos económicos sobre os custos de persoal e os relativos á determinación e modificación das condicións retributivas do persoal laboral e non funcionario do Sector Público Estatal previstos nas normas orzamentarias.
  • O exercicio das competencias en materia de autorización de convenios e acordos no ámbito da Comisión Interministerial de Retribucións e da Comisión de Seguimento da Negociación Colectiva das Empresas Públicas.
  • A autorización para a contratación do persoal laboral e para o nomeamento do persoal funcionario interino, no ámbito do sector público estatal.
  • A elaboración do informe e proposta de determinación de retribucións de altos cargos, así como da clasificación de entidades do sector público estatal e o seu envío á persoa titular do Ministerio de Facenda, de acordo coa súa normativa específica.
  • A xestión do rexistro de persoal directivo do sector público estatal e a resolución de adecuación á normativa orzamentaria das retribucións anuais do persoal directivo.