Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Declaración de Accesibilidade

Situación de cumprimento

Estes sitios web son parcialmente conformes co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a continuación.

Contido non accesible

O contido que se recolle a continuación non é accesible polo seguinte:

Falta de conformidade co RD 1112/2018

Poden existir fallos puntuais de edición nalgunha das páxinas web, tanto en contidos HMTL como en documentos finais, publicados en data posterior ao 20 de setembro de 2018 (data de entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembro).

Carga desproporcionada

No aplica

O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

Poderían existir arquivos ofimáticos, en PDF ou outros formatos, que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

También pueden estar en esa situación contenidos elaborados por terceros no financiados, ni desarrollados, ni bajo el control del responsable de este sitio web.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o 31 de octubre de 2018.

O método empregado para preparar a declaración foi unha autoevaluación levada a cabo polo propio organismo.

Última revisión da declaración: 29 de abril de 2024.

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a) do RD 1112/2018) por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte dos sitios web aos cales se lles aplica a presente declaración de accesibilidade.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade.

A través das siguientes vías:

As comunicacións serán recibidas e tratadas pola unidade encargada da administración e xestión dos portais web e sedes electrónicas da Administración Orzamentaria.

Tamén pode solicitar en formato accesible información que non cumpra cos requisitos de accesibilidade ben por estar excluída, ben por estar exenta por carga desproporcionada; ou formular unha queixa por incumprimento dos requisitos de accesibilidade. Ligazón ao procedemento de solicitude de información accesible e queixas do artigo 12 do Real Decreto 1112018, de 7 de setembro

Procedemento de aplicación

A través deste procedemento poderá iniciar unha reclamación para coñecer e oporse aos motivos da desestimación dunha solicitude de información accesible ou queixa, instar a adopción das medidas oportunas no caso de non estar de acordo coa decisión adoptada, ou expor as razóns polas que se considera que a resposta non cumpre cos requisitos esixidos.

Ligazón ao procedemento de reclamación, que debe dirixir á Unidade responsable de accesibilidade deste Ministerio, ou se a reclamación é por unha actuación da devandita Unidade, ao superior xerárquico desta.

Contido opcional

Este sitio web cumpre cos requisitos da Norma UNE-EN 301549 considerando as excepcións do RD 1112/2018.

A última revisión realizouse o 30 de marzo de 2024.

Adicionalmente, este sitio web es revisado por el Observatorio de Accesibilidad Web (OAW), habiéndose realizado la última revisión en julio 2023.

Entre otras se adoptan las siguientes medidas para facilitar la accesibilidad:

  • Utilización de texto alternativo en las imágenes
  • Los enlaces ofrecen detalles de la función o destino del hipervínculo
  • Uso de los estándares del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Els portals web i seus electròniques de l'Administració Pressupostària es troben optimitzats per a les últimes versions de Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari i Opera. A resolución web mínima recomendada é de 1280x1024.

Os portais web e sedes electrónicas da Administración Orzamentaria foron deseñados para a súa correcta visualización, non tan soamente en equipos de escritorio, senón tamén en tabletas e teléfonos intelixentes.