Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat 2023

El 06 d'octubre de 2022 ha estat presentat a les Corts Generals el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2023. Aquesta pàgina facilita l'accés a diversa documentació relativa al mateix. Entre una altra, es presenta informació sobri: l'articulat de la Llei; els estats d'ingressos i despeses; els pressupostos d'explotació i capital; l'informe econòmic financer; les memòries d'objectius de cadascuna de les seccions pressupostàries; els annexos d'inversions reals; la memòria econòmic-orgànica i la memòria per programes; el pressupost consolidat; l'annex de fluxos financers Espanya-Unió Europea; la liquidació del Pressupost de 2021; l'avanç de la liquidació del Pressupost de 2022 i les despeses de funcionament i inversions del Banc d'Espanya, així com els informes d'anàlisi pressupostària de caràcter transversal.

Així mateix, a través dels bàner que apareixen a la dreta d'aquest requadre es facilita l'accés a una representació gràfica de les xifres del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i a la informació de com contribueix el citat projecte de llei a la igualtat de gènere, a la infància, adolescència i família, a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i a la transició ecològica.