Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
UE23, Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria

Projecte de pressupostos generals de l'Estat 2022

El 13 d'octubre de 2021 ha estat presentat a les Corts Generals el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2022. Aquesta pàgina facilita l'accés a diversa documentació relativa al mateix. Entre una altra, es presenta informació sobri: l'articulat de la Llei; els estats d'ingressos i despeses; els pressupostos d'explotació i capital; l'informe econòmic financer; les memòries d'objectius de cadascuna de les seccions pressupostàries; els annexos d'inversions reals; la memòria econòmic-orgànica i la memòria per programes; el pressupost consolidat; l'annex de fluxos financers Espanya-Unió Europea; la liquidació del Pressupost de 2020; l'avanç de la liquidació del Pressupost de 2021 i les despeses de funcionament i inversions del Banc d'Espanya.