Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2021

El 28 d'octubre de 2020 ha estat presentat a les Corts Generals el Projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2021. Aquesta pàgina facilita l'accés a diversa documentació que s'hi relaciona. Entre d'altra, es presenta informació sobre: l'articulat de la Llei, els estats de ingressos i despeses; els pressupostos d'explotació i capital; l'informe economicofinancer; les memòries d'objectius de cadascuna de les seccions pressupostàries; els annexos d'inversions reals; la memòria per programes; el pressupost consolidat; l'annex de fluxos financers Espanya-Unió Europea; la liquidació del pressupost del 2019; l'avanç de la liquidació del pressupost del 2020, i les despeses de funcionament i inversions del Banc d'Espanya.