Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

​Pressupost prorrogat per 2020

D'acord amb l'establert en l'article 134.4 de la Constitució Espanyola, “Si la Llei de Pressupostos no s'aprovés abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament prorrogats els Pressupostos de l'exercici anterior fins a l'aprovació dels nous”.

En aquesta pàgina es recullen les dades econòmiques afectats que es refereixen als pressupostos del Sector Públic Administratiu amb pressupost limitatiu.

La resta de la documentació es pot consultar als Pressupostos Generals de l'Estat de l'any 2018.