Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe de l´impacte en la infància, en l´adolescència i en la família

L'Ordre HAC/669/2021, de 25 de juny, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2022, estableix en el seu article 7, apartat 7, en relació amb l'Informe d'Impacte en la infància, en l'adolescència i en les famílies que:

Els departaments ministerials que s'estableixin a aquest efecte remetran a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses un informe analitzant l'impacte dels seus programes de despesa en la infància, en l'adolescència i en les famílies, en els termes que s'estableixin a aquest efecte per la citada Secretaria d'Estat.

Aquests informes constituiran la base per a la formulació, per part de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, de l'Informe de l'impacte en la infància, en l'adolescència i en les famílies que acompanyarà a l'avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, als efectes del qual es constituirà un grup de treball integrat per representants del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i de la Direcció general de Pressupostos.

L'informe presenta l'anàlisi d'impacte dels programes de despesa del Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2022, elaborats a partir de la informació subministrada pels departaments ministerials.

Informe del PL PGE 2022

Informe 2022

Informes d'exercicis anteriors​

​Informe 2021