Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Base de dades de les regions europees BD.EURS

La base de dades BD.EURS (NACE Rev. 2) presenta les variables macroeconòmiques bàsiques –VAB en nominals i reals, ocupació, formació bruta de capital fix i estoc de capital– de 121 regions europees desagregades sectorialment, segons la classificació d'EUROSTAT (NACE Rev.2). Igual que la primera versió, aquesta versió de la BD.EURS es limita a aquelles regions (a nivell NUTS-2) en les quals es disposa de major qualitat i quantitat d'informació per al període 1995-2014. Aquestes són: les regions de Bèlgica, Alemanya, França, Itàlia, Holanda, Àustria, Portugal, Suècia i Espanya. La font bàsica d'informació són les sèries regionals d'EUROSTAT i utilitzant també com a referència la informació existent per a països especialment en les bases de dades de AMECO i EU-KLEMS. A més de l'ampliació del període considerat, aquesta versió s'adapta a la nova metodologia europea (SEC 2010) de referència per al Sistema de Comptes Nacionals i Regionals. La metodologia d'elaboració s'exposa en els documents de treball d'aquesta Direcció general de Pressupostos: Escribá, J., A. Gómez, M.J. Murgui and M.T. Sanchis (2019): BD.EURS (NACE Rev.2) database: New estimations. D-2019-1, Escribá J. i M.J. Murgui (2012), Noves estimacions de l'estoc de capital per a les regions europees (1995-2007), D-2012-04 i Escribá J. i M.J. Murgui (2013), La Base de dades BD.EURS (NACE Rev. 1), D-2013-02.