Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Gestión de Retribuciones y Puestos de Trabajo

Sotsdirector General Estela Rios Muñoz

Adreces

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 34

Funcions

  • L'exercici de les competències que tingui atribuïdes com a membre de la Comissió Interministerial de Retribucions i de la seva Comissió Executiva.
  • L'elaboració de l'informe preceptiu sobre la massa salarial i l'acció social del personal laboral del sector públic estatal en els termes que estableixi la normativa pressupostària.
  • L'elaboració d'informes preceptius sobre els acords, convenis, pactes o instruments similars amb efectes econòmics sobre els costos de personal i els relatius a la determinació i modificació de les condicions retributives del personal laboral i no funcionari del Sector Públic Estatal prevists en les normes pressupostàries.
  • L'exercici de les competències en matèria d'autorització de convenis i acords en l'àmbit de la Comissió Interministerial de Retribucions i de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses Públiques.
  • L'autorització per a la contractació del personal laboral i per al nomenament del personal funcionari interí, en l'àmbit del sector públic estatal.
  • L'elaboració de l'informe i proposta de determinació de retribucions d'alts càrrecs, així com de la classificació d'entitats del sector públic estatal i el seu enviament a la persona titular del Ministeri d'Hisenda, d'acord amb la seva normativa específica.
  • La gestió del registre de personal directiu del sector públic estatal i la resolució d'adequació a la normativa pressupostària de les retribucions anuals del personal directiu.