Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Gestión de Costes

Sotsdirector General: Estela Rios Muñoz

Adreces

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II)
28020 Madrid

Teléfono: 91 349 13 34

Funcions

Li corresponen les següents funcions:

  • L'elaboració de l'informe preceptiu sobre la massa salarial i l'acció social del personal laboral del sector públic estatal en els termes que estableixi la normativa pressupostària.
  • L'elaboració d'informes preceptius sobre els acords, convenis, pactes o instruments similars amb efectes econòmics sobre els costos de personal i els relatius a la determinació i modificació de les condicions retributives del personal laboral i no funcionari del Sector Públic Estatal prevists en les normes pressupostàries.
  • L'exercici de les competències en matèria d'autorització de convenis i acords que tingui atribuïdes com a Secretaria de la Comissió de Seguiment de la Negociació Col·lectiva de les Empreses Públiques.
  • L'autorització per a la contractació del personal laboral i per al nomenament del personal funcionari interí, en l'àmbit del sector públic estatal empresarial i fundacional, definit en els articles 3.2 i 3.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, segons el que es disposa en l'article 10.2.
  • L'elaboració de la proposta de classificació d'entitats del sector públic estatal empresarial i fundacional, definit en els articles 3.2 i 3.3 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, segons el que es disposa en l'article 10.2 d'acord amb la seva normativa específica.
  • L'elaboració de l'informe i proposta de determinació de retribucions d'alts càrrecs, d'acord amb la seva normativa específica.
  • La resolució d'adequació a la normativa pressupostària de les retribucions anuals del personal directiu.
  • L'anàlisi dels objectius i actuacions dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal i de la seva coherència amb les polítiques de despesa en col·laboració amb la Direcció general de Pressupostos.
  • L'anàlisi i seguiment de l'activitat economicofinancera i pressupostària dels subsectors empresarial i fundacional del sector públic estatal, en col·laboració amb la Direcció general de Pressupostos.