Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe de seguimento das recomendacións dos Spending Reviews

Informe seguimiento

O Informe de seguimento das recomendacións formuladas nos procesos de revisión do gasto público (Spending Reviews) ten por obxecto reforzar o compromiso coa mellora da eficacia do gasto público, articulado mediante a aplicación do principio de cumprir ou explicar. É un compromiso adquirido no compoñente 29 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

O Informe estrutúrase da seguinte forma: nun resumo executivo e tres partes. No capítulo I preséntase un Resumo executivo das principais conclusións extraídas no exercicio do seguimento. A seguir, o capítulo II.- Introdución e marco conceptual desenvolve os elementos contextuales que serven de base e fundamento para a preparación deste informe. Pola súa banda, o capítulo III, relativo ao alcance e metodoloxía, expón o ámbito no que se desenvolve o seguimento, así como a metodoloxía utilizada no seu desenvolvemento. Por último, o capítulo IV, relativo ao Seguimento das recomendacións: o Principio de cumprir ou explicar, recolle tres apartados para cada Spending Review: ámbito do gasto que foi obxecto de avaliación por parte da AIReF, un resumo co contido e conclusións de cada estudo e un terceiro apartado co detalle das propostas formuladas nos spending reviews xunto coa resposta recibida dos departamentos ministeriais, indicando en cada caso se a proposta foi ou non implementada, ou o foi parcialmente, xunto coa correspondente motivación.

O Informe de seguimento das recomendacións formuladas nos procesos de revisión do gasto público (Spending Reviews): I ciclo Spending Reviews: Fases I e II
Para saber máis