Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Metodologia de les 3 Rs

És una metodologia que desenvolupa un marc d'estudi multifocal estructurat en diferents fases, cadascuna de les quals se centra en l'anàlisi d'una “R” des d'una òptica de gènere: Realitat, Representació i Recursos. Aplicat a l'àmbit dels Pressupostos Generals de l'Estat, es considera que únicament mitjançant l'anàlisi conjunta i sistemàtic d'aquestes tres dimensions es pot incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques públiques, amb l'objectiu últim de reduir les desigualtats existents entre dones i homes.

Els apartats són Realitat-Representació-Recursos

                     
Recursos
Realidad
Representación