Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Principals Resultats

A través dels enllaços inclosos a continuació es pot accedir de manera interactiva a la informació numèrica i textual de l'apartat Recursos-Resultats de l'Informe d'Impacte de Gènere del 2022:     

La informació, aportada pels departaments ministerials i altres centres directius de l'AGE, es mostra a nivell de programa pressupostari, secció pressupostària i imports de les polítiques de despesa. Al costat del vessant purament analític, es inclou així mateix per cada programa pressupostari sensible al gènere una fitxa explicativa amb les principals línies d'actuació del programa en matèria d'igualtat de gènere i, si escau, objectius i indicadors dissenyats referent a això.

Per a la elaboració d'aquest informe han estat analitzats en termes de pertinència 365 programes del Projecte de Llei de PGE 2022, que representen més de 338.500 milions d'euros de la despesa consolidada. D'ells, s'han considerat sensibles al gènere 337 programes, l'import global dels quals se situa al voltant dels 328.480 milions. Aquests programes de despesa s'han catalogat en quatre estrats de pertinència de gènere: alta, mitjana, baixa i negativa.