Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Subdirección General de Programación y Evaluación de Fondos Europeos

Sotsdirectora General Cristina Rehberger Bescós

Adreces

Passeig de la Castellana, 162
28046 Madrid

Telèfon: 91 583 55 14

Funcions

Exercirà les funcions contemplades en els següents paràgrafs:

  • La definició de la posició espanyola en les negociacions per a l'aprovació i revisió dels successius Marcs Financers Plurianuals de la Unió Europea, sense perjudici de les competències de coordinació atribuïdes en el seu àmbit al Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.
  • La negociació, elaboració, avaluació i revisió, en coordinació amb les diferents Administracions, fons i altres instruments de la Unió Europea, dels Acords, Estratègies o Marcos, que serveixen per a la preparació dels programes operatius cofinançats amb els Fons Europeus; així com la negociació, elaboració, programació, planificació, avaluació i modificació dels programes operatius i altres formes d'intervenció cofinançats amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), i altres fons que se li assignin.
  • Garantir la realització de les activitats d'avaluació previstes en els Reglaments relacionades amb els diferents fons gestionats, en coordinació amb les Administracions territorials; fomentar el compliment dels principis horitzontals d'igualtat de gènere, igualtat d'oportunitats i no discriminació, accessibilitat i desenvolupament sostenible, així com vetllar pel compliment del principi de adicionalidad.
  • La realització d'anàlisi i estudis econòmics en l'àmbit dels Fons europeus.

I les que per raó de les seves competències li corresponguin dels següents paràgrafs:

  • La coordinació i el seguiment de l'execució de la programació cofinançada amb Fons Europeus mitjançant eines que integrin la informació d'aquests Fons, estiguin o no inclosos en l'Acord d'Associació.
  • La negociació amb la Comissió Europea i altres institucions dels assumptes relacionats amb la regulació del FEDER, Fons de Transició Justa, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.
  • La cooperació i coordinació amb les Administracions territorials, quant a la gestió i seguiment de les actuacions realitzades amb el FEDER, la Cooperació Territorial Europea, el Fons de Cohesió, el Fons de Transició Justa i altres fons que se li assignin.
  • La representació en els comitès i grups de treball de coordinació de fons europeus i d'altres comitès o òrgans col·legiats on sigui competent i la coordinació i impuls de les Xarxes Temàtiques relacionades amb el FEDER i altres fons que se li assignin.
  • Totes les actuacions necessàries per a la finalització i tancament dels programes operatius del FEDER, Fons de Transició Justa la Cooperació Territorial Europea, Fons de Cohesió i altres fons que se li assignin.