Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Proxecto de orzamentos xerais do Estado 2021

O 28 de outubro de 2020 foi presentado ás Cortes Xerais o Proxecto de orzamentos xerais do Estado para 2021. Esta páxina facilita o acceso a diversa documentación relativa a este. Entre outra, preséntase información sobre: o articulado da lei; os estados de ingresos e gastos; os orzamentos de explotación e capital; o informe económico-financeiro; as memorias de obxectivos de cada unha das seccións orzamentarias; os anexos de investimentos reais; a memoria económico-orgánica e a memoria por programas; o orzamento consolidado; o anexo de fluxos financeiros España-Unión Europea; a liquidación do orzamento de 2019; o avance da liquidación do orzamento de 2020 e os gastos de funcionamento e investimentos do Banco de España.