Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Informe d'Alineament dels PGE amb els ODS

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Agenda 2030

L'Agenda 2030, signada en l'Assemblea General de Nacions Unides al setembre de 2015 per 193 països, representa el compromís internacional per fer front als reptes socials, econòmics i mediambientals de la globalització a través de la consecució de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

L'article 37.2 d) de la Llei General Pressupostària estableix que l'Informe d'alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 ha d'acompanyar al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat en la seva remissió a les Corts Generals.

Per la seva banda, l'Ordre Ministerial HAC/669/2021, de 25 de juny, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2022, aposta per seguir reforçant la incorporació de les anàlisis transversals del Pressupost per a això estableix, en l'article 7.8, que els informes, que remetin els departaments ministerials analitzant la contribució dels programes de despesa als Objectius de Desenvolupament Sostenible, constituiran la base per a la formulació de l'Informe d'alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

L'actual informe presenta una anàlisi de l'alineament dels Pressupostos Generals de l'Estat per 2022 amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, així com els seus principals resultats.