Ir al contenido
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria
  • Inici

Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses

Logotipo SEPG

La Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses dirigeix i coordina, sota la dependència del Ministre d'Hisenda :

La formulació de criteris i objectius de política pressupostària, la programació plurianual dels programes de despeses i ingressos del sector públic estatal, i l'elaboració dels Pressupostos Generals de l'Estat, el seu seguiment i l'avaluació de la seva execució, a través de la Direcció General de Pressupostos.

  • La planificació, programació i pressupost dels costos de personal del sector públic estatal i el reconeixement i pagament de les pensions del Règim General de Classes Passives, tot això, a través de la Direcció general de Costos de Personal.
  • El disseny, la planificació i la gestió dels fons comunitaris i l'execució estatal de la política d'incentius regionals, així com el seguiment i la gestió de la participació espanyola en el pressupost comunitari de la Unió Europea, a través de la Direcció general de Fons Europeus.

Així mateix, està adscrita a la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

En l'exercici d'aquestes funcions, el seu titular coordina la Comissió de Polítiques de Despesa i la Comissió d'Ingressos, la presideix en absència del ministre d'Hisenda, i presideix les Comissions d'Anàlisi de Programes, exercint, a més a més, la vicepresidència de la Comissió de Coordinació Financera d'Actuacions Immobiliàries i Patrimonials. També presideix el Comitè d'Inversions Públiques i el Consell Rector d'Incentius Regionals, sent a més a més titular de la Delegació Especial del Ministeri d'Hisenda a Renfe-Operadora, depenent les unitats administratives integrants d'aquesta delegació orgànicament i funcionalment d'aquest.

A través d'aquestes pàgines, es pot aconseguir informació actualitzada de totes les seves actuacions i, a més, comunicar-se amb les diverses unitats a través de les adreces de contacte següents.