Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
Administración Presupuestaria

Gehiago jakiteko

Atal honek Genero-eraginaren txostena ulertzen edo osatzen lagundu dezakeen eduki gehigarria eskuratzeko aukera ematen du.

Ataletan nabigatzean, hainbat alderditan sakondu daiteke, besteak beste, txostena osatzeko aplikatu beharreko araudia edo Estatuko Aurrekontu Orokorren esparruan genero-ikuspegia txertatzeko erabili den metodologia. ​Ildo beretik, 2030 Agendan genero-berdintasunaren sartzea aipatu egiten da, baita horren azterketa EAO eta GIH arteko bat egitearen txostenaren bitartez ere.

Halaber, glosario terminologiko bat erantsi da, txostena egiteko unean erabili diren kontzeptu nagusien definizioekin.

Araudia
Glosarioa

       Glosario de términos de igualdad de género

“3R” metodologia
Genero-berdintasuna 2030 Agendan

Iaz geroztik, Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen proiektuarekin batera Nazio Batuen 2030 Agendako Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) EAOekin bat egitearen txostena aurkezten da. Aipatutako helburuen artean bosgarrena daukagu, “Genero-berdintasuna”; horren helburua genero-berdintasuna lortzea eta munduko emakume eta neska guztiak ahalduntzea, sexuagatiko bereizkeria eta emakumeen eta nesken aurkako indarkeria esparru guztietan desagerraraztea, eta bizitza ekonomiko, publiko eta politikoan erabakigarriak diren maila guztietan erabateko parte-hartzea eta lidergo-aukera berdintasuna sustatzea da.

Jarraian zehazten diren esteken bidez 2022. urterako EAOekin bat egitearen txostenaren webgunean eta Nazio Batuen Garapen Iraunkorrerako Helburuen webgunean sar zaitezke.